Skontaktuj się z nami      0187 262 06 08      contact@harvardclaims.co.uk

Informacje przed zawarciem umowy

Harvard Claims Ltd jest firmą zajmującą się roszczeniami finansowymi, która pomaga klientom odzyskać opłaty pobierane za konto bankowe.

Nie pobieramy opłat wstępnych.

Po otrzymaniu Twoich dokumentów reklamacyjnych wyślemy do banku roszczenie i rozpoczniemy proces zwrotu niesłusznie pobieranych opłat przez bank. W razie potrzeby, poprosimy o kopię Twojej zgody. Podpisane przez Ciebie upoważnienie jest niezbędne.

Potwierdzenie otrzymania roszczenia może zając bankowi do 8 tygodni.

Jeśli bank uzna wniosek za słuszny i przyzna zwrot opłat wraz z zadośćuczynieniem, jakim są odsetki, nasza firma wystawi fakturę na prowizję wynoszącą 30%, którą będziesz musiał uregulować. Jeśli bank odrzuci wniosek, nie poniesiesz żadnych opłat, a decyzja zostanie przez nas zweryfikowana. Jeśli możliwe, odwołamy się do Rzecznika ds Finansowych lub sprawę zamkniemy.

Masz 14 dni na odstąpienie od umowy od momentu kiedy otrzymamy podpisane przez Ciebie dokumenty. Rezygnacja w trakcie okresu przejściowego następuje poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy po okresie 14 dni może podlegać opłacie w wysokości £50 za godzinę pracy. Jeśli chciałbyś zrezygnować, skontaktuj się z nami. Pamiętaj, jeśli chciałbyś odstąpić od umowy w momencie kiedy bank przedstawi ofertę finansową w odpowiedzi na roszczenie, będziesz podlegał opłacie 30% prowizji.

Nie wszystkie roszczenia odnośnie zwrotów opłat bankowych kończą się sukcesem - nie gwarantujemy 100% sukcesu. Jeśli decyzja bankowa jest niesatysfakcjonująca sprawę możemy przekazać do Rzecznika ds Finansowych.

Poniższe informacje są zawarte w dokumentach reklamacyjnych, jakie do Ciebie wysyłamy. Wymagamy, aby wszystkie dokumenty zostały wypełnione i odesłane do nas:

Pierwsza strona - instrukcja wypełnienia aplikacji,

Upoważnienie,

Warunki współpracy,

Procedura zwrotu opłat.

Masz prawo zasięgnąć porady w innym miejscu zanim rozpoczniesz współpracę z nami. Masz również możliwość samodzielnego złożenia wniosku do banku bądź do Rzecznika Finansowego.

Staramy się zapewniać wysoką jakość usług naszym klientom. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z naszego działania i chciałbyś złożyć skargę, skontaktuj się z nami. Mamy wewnętrzne procedury dotyczące sprawiedliwego rozpatrywania skarg. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz skierować skargę do Rzecznika ds Finansowych w ciągu 6 miesięcy od naszej odpowiedzi na adres:

Financial Ombudsman, Exchange Tower, Harbour Exchange, London, E14 9SR, Numer telefonu: 0800 023 4567

Harvard Claims Ltd jest regulowany przez Financial Conduct Authority, Interim Permission Number 831421.

Jesteśmy zarejestrowani z Information Comissioner Officer, numer referencyjny ZA269019.

Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny  bezpośrednio u nas a także na naszej stronie

www.harvardclaims.co.uk

Nie musisz korzystać z usług firmy zajmującej się roszczeniami finansowymi aby złożyć skargę do swojego pożyczkodawcy lub innego programu kompensacyjnego, takiego jak program kompensacyjny usług finansowych (FSCS), a jeśli skarga się nie powiedzie, możesz skierować ją do Rzecznika ds Finansowych (FOS) samodzielnie za darmo.

Top