Skontaktuj się z nami      0187 262 06 08      contact@harvardclaims.co.uk

Procedura reklamacyjna

1. Jak złożyć reklamację?

Reklamacje można składać za pomocą odpowiednich środków tj. pisemnych, telefonicznych, pocztą elektroniczną lub w dowolnej innej formie nawiązującej do świadczonej przez nas usługi zarządzania roszczeniami, która jest uregulowana w ustawie Compensation Act z 2006 roku. ‘

2. Etapy reklamacji

Etap 1.
W ciągu pięciu dni roboczych wyślemy pisemne lub elektroniczne potwierdzenie otrzymania reklamacji, określające osobę, która będzie rozpatrywać reklamację. Osoba ta będzie miała prawo do rozstrzygnięcia skargi.

Etap 2.
W ciągu ośmiu tygodni od otrzymania reklamacji wyślemy klientowi:
- ostateczną odpowiedź, która: odnosi się do przedmiotu reklamacji klienta i w przypadku uznania reklamacji oferuje zadośćuczynienie;
- lub odpowiedź, która: wyjaśnia dlaczego nadal nie jesteśmy w stanie udzielić ostatecznej odpowiedzi, podając powody opóźnienia i wskazując kiedy możemy być w stanie udzielić ostatecznej odpowiedzi; i informuje klienta, że może on skierować rozpatrzenie skargi do Rzecznika Finansowego, jeśli jest on niezadowolony z opóźnienia oraz podaje pełne dane kontaktowe Rzecznika Finansowego wraz z ramami czasowymi na dokonanie tego.

Etap 3. Klient nie jest zadowolony z decyzji.

Jeśli klient nie jest usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią lub jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona po ośmiu tygodniach, klient może skierować skargę Rzecznikowi Spraw Finansowych.
Rzecznik ds. Finansowych może badać skargi dotyczące złej jakości usług świadczonych przez firmy zajmujące się zarządzaniem roszczeniami do sześciu lat od daty wystąpienia problemu lub w ciągu trzech lat od momentu, gdy klient dowie się o problemie. Jeśli klient chce skierować skargę do Rzecznika Finansowego, należy to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od naszej ostatecznej odpowiedzi na skargę klienta. Poniżej podamy dane kontaktowe Rzecznika Finansowego, jeśli klient będzie potrzebował więcej informacji na temat kierowania swojej skargi.

Telefon 0800 023 4567 (od 8.30 do 5.30)
Financial Ombudsman
Exchange Tower,
Harbour Exchange,
London,
E14 9SR

Konsument nie musi przesyłać oryginalnych dokumentów do Rzecznika Finansowego.
Rzecznik Finansowy zeskanuje dokumenty przesłane nam przez klienta, aby wykonać kopie komputerowe, a następnie zniszczy oryginały.

Top