Skontaktuj się z nami      0187 262 06 08      contact@harvardclaims.co.uk

1.Warunki Umowy (VPBA 01/04/19)Poniższy zapis stanowi podstawę umowy pomiędzy firmą Harvard Claims Ltd., a Klientem zwanym dalej Zleceniodawcą. Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie umowy oraz upewnienie się, że zgadzasz się na warunki umowy.

2. CZAS TRWANIA UMOWY.

1. Umowa obowiązuje od momentu podpisania jej przez Zleceniodawcę i odesłania jej do Zleceniobiorcy. Jeżeli nie będzie zakończona wcześniej w zgodzie z klauzulą 6, będzie obowiązywaćdo momentu gdy:

a) Odszkodowanie jest odzyskane na poczet Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i Klient zapłacił prowizję za wykonaną usługę.

b) Zleceniodawca otrzymał od Zleceniobiorcy informacjępisemną, że naszym zdaniem, nie jest prawdopodobne, by roszczenie odniosło skutek pozytywny i w związku z tym Harvard Claims Ltd. odmówiło dalszych działań.

3. ZOBOWIĄZANIA ZLECENIOBIORCY
1. Sprawdzenie wniosku klienta i ocena prawdopodobieństwa sukcesu zwrotu.
2. Jeśli po sprawdzeniu wniosku Zleceniobiorca uzna, że roszczenie ma małe szanse sukcesu, może odstąpić od prowadzenia sprawy. O czym poinformujemy Zleceniodawcę pisemnie.
3. Jeśli uznamy, że Państwa wniosek ma merytoryczne podstawy, skierujemy go w Państwa imieniu do stosownej instytucji finansowej, a Państwa poinformujemy pisemnie.
4. Będziemy współpracować z Firmą oraz dołączymy wszelkich starań aby postępowanie przebiegło właściwie. 5. Poinformujemy Państwa o wszelkich prośbach o dodatkowe informacje ze strony Firmy, potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.
6. Zleceniodawca zostanie pisemnie poinformowany o każdej ofercie ugody ze strony Firmy.
7. Wszelkie oferty ugody będziemy akceptować lub odrzucać tylko z Państwa zgodą.
8. Poinformujemy Państwa o okolicznościach, które nie pozwalają nam wypełnić warunków wykonywania usług.

4. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA:
1. Uznanie Harvard Claims Ltd. jako jedynego przedstawiciela działającego w Państwa imieniu podczas trwania tej umowy.
2. Zlecenie H.C. działania w Państwa imieniu.
3. Przekazywanie rzetelnych i prawdziwych informacji dotyczących Państwa sprawy.
4. Dostarczenie kopii wszelkich dokumentów dotyczących roszczenia, które są w Państwa posiadaniu.
5. Niezwłoczne odpowiadanie na wszelkie prośby o informacje lub dokumenty dotyczące roszczenia.
6. W przypadku roszczenia zakończonego sukcesem uiszczenie stosownych PROWIZJI.
7. Dokonanie płatności na konto Harvard Claims w ciągu 14 dni od czasu otrzymania odszkodowania i wystawienia faktury.

5. PROWIZJE:
Zleceniobiorca będzie pobierać 30% z każdej kwoty odzyskanej od banku. Klient nie ponosi żadnych kosztów, gdy roszczenie nie zakończy się sukcesem.
PRZYKŁADY NALICZANIA PROWIZJI
Odzyskujemy £1,000.00. Nasza opłata wyniesie £300.00 (30% =£300) Kwota, którą otrzymuje klient £700.00 Niektóre firmy wypłacają dodatkowe 8% odsetek w ramach odszkodowania. Wypłata może ulegać opodatkowaniu. H.C pobiera prowizję od łącznej sumy zwrotu przed opodatkowaniem.
DEFINICJA WYGRANEGO ROSZCZENIA:
Roszczenie zostanie uznane za pomyślne w przypadku odzyskania zwrotu opłat od firmy klienta. Forma zwrotu może być różna i zależna od klienta i firmy. Jeśli konto będzie miało zaległe płatności istnieje możliwość, że bank użyje odzyskaną kwotę w celu pokrycia zaległości.

SPOSÓB WYPŁACANIA PROWIZJI:

PRZYKŁAD PROWIZJI W PRZYPADKU ZADŁUŻENIA:

A. Suma zwrotu (kwota odzyskana) = £1500
B. Zaległa płatność = £500
C. Zwrot = £1000
D. Prowizja 30% = £450 Prowizja naliczona jest od sumy zwrotu.
PRZYKŁAD ZWROTU W PRZYPADKU ZALEGŁOŚCI BANKOWYCH:
A. Suma zwrotu (kwota odzyskana) = £1000
B. Zaległa płatność = £1000
C. Zwrot = £0
D. Prowizja 30% = £300 Przykład odzyskanej prowizji odnosi się do sytuacji, gdzie konto klienta ma zaległe płatności, klient płaci prowizję Zleceniobiorcy. Prowizje podlegają zmianom w regulacjach prawnych, jednak nigdy nie przekraczają 30%.
NIEOPŁACENIE PROWIZJI W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie, możemy zwrócić się do zewnętrznych firm windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności, w zwiazku z czym dodatkowe opłaty mogą zostać naliczone do długu.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZE STRONY ZLECENIODAWCY
1. Klient ma dwa tygodnie okresu przejściowego, w trakcie którego może odstąpić od umowy. W tym celu klient powinien wypełnić formularz odstąpienia od umowy który jest dostępny na naszej stronie www.harvardclaims.co.uk, lub bezpośrednio on nas.
2. Odstąpienie od umowy po tym okresie może podlegać OPŁACIE w wysokości £50 za godzinę pracy. W tym celu klient powinien wypełnić formularz odstąpienia od umowy który jest dostępny na naszej stronie www.harvardclaims.co.uk, lub bezpośrednio on nas.
3. Jeśli w momencie odstąpienia od umowy opisanej w pkt. 6.2 zostanie zaoferowana kwota ugody zgodnie z legislaturą Financial Conduct Authority lub regulacjami Financial Ombudsman Service, które podległy akceptacji, rezerwujemy sobie prawo do nałożenia prowizji od pełnej kwoty zwrotu w wysokości 30%.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZE STRONY ZLECENIOBIORCY
1. Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem na piśmie w następujących przypadkach:
a) Roszczenie ma małe prawdopodobieństwo na zwrot.
b) Zleceniodawca ogłosił bankructwo.
c) Zleceniodawca jest w trakcie postępowania upadłościowego.
d) Informacje, które otrzymaliśmy są nieprawdziwe i nie rokują wygranej.
e) Nie otrzymaliśmy od zleceniodawcy odpowiedzi w rozsądnie krótkich ramach czasowych, co uniemożliwia nam świadczenie usług.
f) Jeśli zleceniodawca naruszy warunki umowy i nie naprawi naruszenia w ciągu 21 dni od otrzymania pisemnego upomnienia. Jeśli Harvard Claims odstąpi od umowy po czternastu dniach ze swojej winy (zgodnie z klauzulą 7.1.), klient nie poniesie żadnych kosztów dodatkowych.

8. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1. Umowa podlega prawu Wielkiej Brytanii.
2. Harvard Claims może przekazać prawa wynikającej z tej umowy z 30-dniowym pisemnym powiadomieniem o transferze. Zleceniodawca będzie miał prawo odrzucić transfer praw decydując, aby zleceniobiorca kontynuował roszczenie lub całkowicie anulować umowy. W takim wypadku zleceniodawca nie zostanie obarczony kosztami dodatkowymi. 

9.Skargi:
Skargi mozna skladac poprzez procedure skarg HC.Poprzez email:pba@harvardclaims.co.uk, telefon 01872620702 listownie na Office 19123 Chynoweth House Trvissome Park Truro TR4 8UN.W przypadku dalszego niezadowolenia skarge mozna zlozyc w przeciagu 6 miesiecy do Financial Ombudsman Service Exchange Tower Harbour Exchange E14 9SR.Lub telefonicznie 0800023456

10.REGULACJE:
Harvard Claims Ltd are authorised and regulated by Financial Conduct Authority. Interim permission number 831421. 

Top